เส้นทางต้านโกง ตอนที่ 1 สมัยสุโขทัย 1 (ศิลาจารึกหลักที่ 1)


สุโข1

เส้นทางต้านโกง ตอนที่ 1

สมัยสุโขทัย (ศิลาจารึกหลักที่ 1)


ในสมัยสุโขทัยมีหลักฐานสำคัญกล่าวถึง

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหงมหาราช

หลักที่ 1 ด้านที่ 1 และด้านที่ 2


ระบุข้อความตอนหนึ่งว่า

“ไพร่ฟ้า ลูกเจ้าขุน

ผิแลผิดแผก แสกว้างกัน

สวนดูแท้แล้ว จึ่งแล่งความแก่ข้าด้วยซื่อ

บ่อเข้า ผู้ลัก มักผู้ซ่อน

เห็นข้าวท่าน บ่อใคร่พิน

เห็นสินท่านบ่อใคร่เดือด”


กล่าวคือ

หากราษฎรและข้าราชการ

เกิดพิพาทกัน

ให้ไต่สวนตรวจสอบดูให้แน่นอน

แล้วตัดสินโดยไม่ลำเอียงเข้ากับคนผิด

และไม่ให้มีใจฟุ้งซ่าน อยากได้สินบน
ออกแบบภาพและเรียบเรียงเนื้อหาโดย
นายกนต์ธร บัวงาม
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง