ดัชนีการรับรู้การทุจริต Ep.5 : CPI 2023 ภาพรวมทั่วโลก


ปกcpi5

CPI 2023 : ภาพรวมทั่วโลก


องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ได้ประกาศผลการจัดอันดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต พ.ศ. 2566 (Corruption Perceptions Index 2023 : CPI2023) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567


cpi5 (1).png


จัดอันดับและให้คะแนนจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 13 แหล่งข้อมูล โดยแต่ละประเทศ/รัฐ จะใช้การจดอันดับและให้คะแนนจากแหล่งข้อมูลอย่างน้อย 3 แหล่งข้อมูล


ในปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ.2023)

มีจำนวนประเทศ/รัฐ ที่ได้รับการจัดอันดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต จำนวน 180 ประเทศ/รัฐ


CPI2023_Map plus Index_EN.jpg
ภาพรวมคะแนนทั่วโลก


คะแนนเฉลี่ย (Average Score) ของ 180 ประเทศ/รัฐ

คือ 43 คะแนน จาก 100 คะแนน

โดยมี 69 ประเทศ/รัฐ ที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย

และมี 111 ประเทศ/รัฐ ที่มีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย


avg.png
คะแนนเฉลี่ยและประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดและต่ำสุด 5 อันดับ


#cpi#corruptionperceptionindex#cpi2023#acm#VirtualMuseum

#AntiCorruptionMuseum#ต้านโกง#พิพิธภัณฑ์ต้านโกง#ACM


ออกแบบภาพ และเรียบเรียงเนื้อหาโดย
กนต์ธร บัวงาม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง


ที่มาข้อมูล
https://www.transparency.org/en/cpi/2023

Follow the news