ดัชนีการรับรู้การทุจริต Ep.4 : ดัชนีการรับรู้การทุจริต พ.ศ. 2566 (CPI) ของประเทศไทย


ปกcpi2 (4)

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต พ.ศ. 2566 ของประเทศไทย


องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ได้ประกาศผลการจัดอันดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต พ.ศ. 2566 ของประเทศไทย (CPI 2023) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567


ผลการจัดอันดับปรากฎว่า


ประเทศไทย

ได้คะแนน 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ลดลง 1 คะแนน จากปี พ.ศ. 2565

ได้อันดับที่ 108 จาก 180 รัฐทั่วโลก


CPI233 (3).png#cpi#corruptionperceptionindex#cpi2023#acm#VirtualMuseum#AntiCorruptionMuseum#ต้านโกง#พิพิธภัณฑ์ต้านโกง#ACM


ออกแบบภาพ และเรียบเรียงเนื้อหาโดย
กนต์ธร บัวงาม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง


ที่มาข้อมูล
https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/tha


Follow the news