ส่วย = สินบนที่จ่ายเป็นประจำ


aimascot new PR SUAY-08-08

ส่วยเป็นสินบนประเภทหนึ่ง

ส่วย =สินบนที่จ่ายเป็นประจำให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ

เพื่อไม่ให้ถูกตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายของผู้ประกอบการ

หรือภาคเอกชน

เช่นผู้ประกอบการขนส่งจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นประจำทุกเดือน

เพื่อไม่ให้ตรวจสอบรถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด


เรียนรู้เพิ่มเติมได้ทางพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริงในโซนที่4 ตีแผ่กลโกง


#พิพิธภัณฑ์#พิพิธภัณฑ์ต้านโกง#พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง#พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง#ต้านโกง#เสมือนจริง#ปปช

#virtual#VirtualMuseum#AntiCorruptionMuseum#AntiCorruption#AntiCorruptionvirtualmuseum#NACC#ACM


ติดตามข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์