โกงได้ไม่เป็นไร ขอให้เราได้ประโยชน์


aimascot new-05

กงได้ไม่เป็นไร ขอให้เราได้ประโยชน์

เพื่อน.ๆคิดว่าอย่างไร

เป็นความคิดที่ถูกต้องหรือไม่


เรียนรู้ไปด้วยกันกับพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริงZone 2 :เลือกทางเดิน#พิพิธภัณฑ์#พิพิธภัณฑ์ต้านโกง#พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง#พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง#ต้านโกง#เสมือนจริง#ปปช

#virtual#VirtualMuseum#AntiCorruptionMuseum#AntiCorruption#AntiCorruptionvirtualmuseum#NACC#ACM


ติดตามข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์