แบบไหน คือ โกง?


acmzone1pr3-08-08

เรียนรู้ไปด้วยกันกับพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริงใน Zone 1 : ลานสนุกคิด ทาง https://acm.nacc.go.th


#พิพิธภัณฑ์#พิพิธภัณฑ์ต้านโกง#พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง#พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง#ต้านโกง #เสมือนจริง #ปปช #virtual #VirtualMuseum#AntiCorruptionMuseum #AntiCorruption #AntiCorruptionvirtualmuseum#NACC #ACM

ติดตามข่าวสาร