“ไม่เป็นไร” คือ จุดเริ่มต้นของนิสัย “ขี้โกง”


acmpr2-07-07

“ไม่เป็นไร” คือ จุดเริ่มต้นของนิสัย“ขี้โกง”

ร่วมกันสร้างสังคมแห่งความโปร่งใสกับพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ทาง https://acm.nacc.go.th#พิพิธภัณฑ์#พิพิธภัณฑ์ต้านโกง#พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง#พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง#ต้านโกง

#เสมือนจริง#ปปช

#virtual#VirtualMuseum#AntiCorruptionMuseum#AntiCorruption#AntiCorruptionvirtualmuseum#NACC#ACM

ติดตามข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์