ดัชนีการรับรู้การทุจริต Ep.6 : CPI 2023 ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก


ปกcpi6

CPI 2023 : ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก


องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ได้ประกาศผลการจัดอันดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต พ.ศ. 2566 (Corruption Perceptions Index 2023 : CPI2023) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567


cpi6 (1).png


สำหรับคะแนนเฉลี่ย (Average Score) ของภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

จาก 31 ประเทศ/รัฐ คือ 45 คะแนน


CPI2023_Map_Asia Pacific_EN.jpg


โดยประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดของภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก 5 อันดับ

New Zealand : 85 คะแนน

Singapore : 83 คะแนน

Australia,Hongkong : 75 คะแนน

Japan : 73 คะแนน


cpi.png


สำหรับประเทศไทย ได้คะแนน 35 คะแนน

อยู่อันดับที่ 19 ของภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก 31 ประเทศ

อันดับโลก 108 จาก 180 ประเทศทั่วโลก


#cpi#corruptionperceptionindex#cpi2023

#acm#ACM#VirtualMuseum#AntiCorruptionMuseum

#ต้านโกง#พิพิธภัณฑ์ต้านโกง#ต้านโกงเสมือนจริง


ออกแบบภาพ และเรียบเรียงเนื้อหาโดย
กนต์ธร บัวงาม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง


ที่มาข้อมูล
https://www.transparency.org/en/cpi/2023ติดตามข่าวสาร